აღწერა

  • სიმაღლე: 2 – 3 მ.

  • სიგანე: 2 – 3 მ.

  • მრავალტოტიანი ქოლგის ფორმის ხე.

  • არ არის ქარისადმი მდგრადი.

  • ნიადაგი: ფხვიერი, ქვიშიანი თიხნარი ნიადაგი. ტორფიანი ნიადაგი.

  • ნიადაგის ტენიანობა: ზომიერად ტენიანი. მჟავე ნეიტრალური.

  • მზე, ნაწილობრივი ჩრდილი

  • ყვავილის ფერი: წითელი. აყვავების პერიოდი: მაისი.

  • ფოთლის ფერი: მწვანე.  ფოთლები: ფოთლოვანი, პალმის ფორმის, დანაწევრებული, დაყოფილი წილებად. შემოდგომის ფოთლის ფერი: ყვითელ-ნარინჯისფერი.  ნაყოფის ფერი: წითელი-იისფერი. ქერქისფერი: ყავისფერი.  ქერქი: გლუვი .  ტოტები: გლუვი.

  • ფესვთა სისტემა: არაღრმა, წვრილი ფესვები.