აღწერა

 • სიმაღლე: 1,5  –  2  მ

 • სიგანე: 1,5  –  2  მ

 • ბუჩქი

 • ზომიერად ქარისადმი მდგარადი

 • ყინვაგამძლე

 • ნიადაგი: ფხვიერი, ტენიანი ნიადაგი.

 • ნიადაგის ტენიანობის დონე: მჟავე,

 • განათების მოთხოვნები: გვალვაგამძლე. მდგრადია ჰაერის დაბინძურების მიმართ.

 • ყვავილების ფერი: ბორდოსფერი, ვარდისფერი. ყვავის ადრე გაზაფხულზე.

 • ფოთლის ფერი: წითელი-ბორდოსფერი.

 • ფესვთა სისტემა: საშუალოდ ღრმა,