აღწერა

 • სიმაღლე: 10 – 15 მ.

 • სიგანე: 12 – 18 მ.

 • ხე.

 • ოდნავ ამტანი ქარის მიმართ.

 • ყინვაგამძლე.

 • ნიადაგი: ფხვიერი, შებუსული თიხა, მსუბუქი თიხა, ქვიშა, თიხნარი ნიადაგი.

 • ნიადაგის ტენიანობის დონე: ტენიანი.

 • მზე.

 • ყვავილის ფერი: თეთრი, წითელი-იისფერი. ყვავილობის პერიოდი: ივნისი – ივლისი.

 • ფოთლის ფერი: მწვანე.

 • ფესვთა სისტემა: ზედაპირული, სქელი ფესვები.