აღწერა

  • სიმაღლე: 15 – 20 მ.

  • სიგანე: 6 – 8 მ.

  • ხე.

  • ქარის მიმართ მდგრადი. სანაპირო ქარის მიმართ მდგრადი.

  • ყინვაგამძლე.

  • ნიადაგი: ფხვიერი, შებუსული თიხა, ქვიშა, თიხნარი ნიადაგი.

  • ნიადაგის ტენიანობის დონე: მშრალი, ტენიანი.

  • მზე.

  • ყვავილის ფერი: ყვითელი. ყვავილობის პერიოდი: მაისი – ივნისი.

  • ფოთლის ფერი: ნაცრისფერი-მწვანე.