აღწერა

 • სიმაღლე: 0.75 – 0.75 მ.

 • სიგანე: 0.7 – 1 მ.

 • ვარდი.

 • ქარი: ქარგამძლე, სანაპირო ქარის მიმართ ოდნავ გამძლე.

 • ყინვაგამძლე.

 • ნიადაგი: ფხვიერი, თიხა, მსუბუქი თიხა, ქვიშა, თიხნარი ნიადაგი.

 • ნიადაგის ტენიანობის დონე: მშრალი, ტენიანი.

 • მზე.

 • ყვავილის ფერი: ღია ვარდისფერი, ვარდისფერი. ყვავილობის პერიოდი: ივნისი – ოქტომბერი.

 • ფოთლის ფერი: მუქი მწვანე. ფოთლები: ფოთლოვანი, ფოთლის ეკალი, ძაფისებრი.

 • ფესვთა სისტემა: ღრმა, ვრცელი, ცენტრალური ფესვი.