ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

შპს მწვანე ნერგები შეიქმნა 2018 წლის ბოლოს, იმედით და დიდი მონდომებით, რომ ჩვენს ქვეყანაში მაღალი ხარისხის მცენარეების დისტრიბუცია ევროპიდან ხელმისაწდომი გავხადოთ ყველა მსურველისთვის, ასევე შევქმნათ მაღალი სტანდატრების სანერგე მეურნეობა და ახალი სიცოცხლე ვაჩუქოთ იშვიათ და გადაშენების პირას მყოფ ენდემური ჯიშის მცენარეებს.

ჩვენი გუნდის სურვილია სიახლე და ახალი ტექნოლოგიები გავხადოთ ხელმისაწდომი ყველა დაინტერესებული პირისთვის. მუდმივად ვეცნობით და აქტიურად ვმონაწილეობთ მსოფლიოში ყველა წამყვან გამოფენებში. გუნდი დაკომპლექტებულია ბოლო  ათწლეულში დახელოვნებული და გამოცდილი ადამიანებისგან, მცენარეთა მცოდნეებისგან, დაავადების ექსპერტებისგან და უბრალოდ მცენარეებზე შეყვარებული თანამშრომლებისგან.

ჩვენს მიერ განხორციელებულია მრავალი საინტერესო პროექტი: 2019 წლიდან დღემდე თბილისში გამწვანების სამუშაოებისთვის ჩამოტანილია ყველა სარგავი მასალა;  ასევე რეაბილიტირებულია სკვერები, პარკები, როგორიცაა კიკვიძის პარკი, გლდანის პარკი და სხვა მრავალი ინფრასტრუქტურული პროექტი.

ჩვენი პარტნიორები და მომწოდებლები არიან მსოფლიო ბაზარზე ცნობილი და ავტორიტეტული სანერგე მეურნეობები ესპანეთში, თურქეთში, იტალიაში, ჰოლანდიაში, სერბეთში და პოლონეთში, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში გვენდობიან.

ჩვენთან თანამშრომლობენ სამრეწველო, სამშენებლო დეველოპერული, საბანკო, ტურისტული, სასტუმრო სარესტორნო ორგანიზაციები და კერძო პირები, დიზაინერ-არქიტექტორები და ლანდშაფტის დიზაინერები.

ჩვენთვის პატივია და მნიშვნელოვანია ყველა მომხმარებელთან უშუალო კონტაქტი, მცენარეებზე ზრუნვა და ქვეყანაში ეკოლოგიური მდგომარეობის განვითარება.

შპს მწვანე ნერგები შეიქმნა 2018 წლის ბოლოს, იმედით და დიდი მონდომებით, რომ ჩვენს ქვეყანაში მაღალი ხარისხის მცენარეების დისტრიბუცია ევროპიდან ხელმისაწდომი გავხადოთ ყველა მსურველისთვის, ასევე შევქმნათ მაღალი სტანდატრების სანერგე მეურნეობა და ახალი სიცოცხლე ვაჩუქოთ იშვიათ და გადაშენების პირას მყოფ ენდემური ჯიშის მცენარეებს.

ჩვენი გუნდის სურვილია სიახლე და ახალი ტექნოლოგიები გავხადოთ ხელმისაწდომი ყველა დაინტერესებული პირისთვის. მუდმივად ვეცნობით და აქტიურად ვმონაწილეობთ მსოფლიოში ყველა წამყვან გამოფენებში. გუნდი დაკომპლექტებულია ბოლო  ათწლეულში დახელოვნებული და გამოცდილი ადამიანებისგან, მცენარეთა მცოდნეებისგან, დაავადების ექსპერტებისგან და უბრალოდ მცენარეებზე შეყვარებული თანამშრომლებისგან.

ჩვენს მიერ განხორციელებულია მრავალი საინტერესო პროექტი: 2019 წლიდან დღემდე თბილისში გამწვანების სამუშაოებისთვის ჩამოტანილია ყველა სარგავი მასალა;  ასევე რეაბილიტირებულია სკვერები, პარკები, როგორიცაა კიკვიძის პარკი, გლდანის პარკი და სხვა მრავალი ინფრასტრუქტურული პროექტი.

ჩვენი პარტნიორები და მომწოდებლები არიან მსოფლიო ბაზარზე ცნობილი და ავტორიტეტული სანერგე მეურნეობები ესპანეთში, თურქეთში, იტალიაში, ჰოლანდიაში, სერბეთში და პოლონეთში, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში გვენდობიან.

ჩვენთან თანამშრომლობენ სამრეწველო, სამშენებლო დეველოპერული, საბანკო, ტურისტული, სასტუმრო სარესტორნო ორგანიზაციები და კერძო პირები, დიზაინერ-არქიტექტორები და ლანდშაფტის დიზაინერები.

ჩვენთვის პატივია და მნიშვნელოვანია ყველა მომხმარებელთან უშუალო კონტაქტი, მცენარეებზე ზრუნვა და ქვეყანაში ეკოლოგიური მდგომარეობის განვითარება.

სერვისები

სერვისები

 1. ფოთლოვანი, წიწვოვანი ხეების და ბუჩქოვანი მცენარეების შეკვეთა და ჩამოტანა ნებისმიერი ქვეყნიდან.
 2. დიდი ზომის და საუკუნოვანი დეფიციტური მცენარეების მოძიება და ტრანსპორტირება სრული მომსახურებით.
 3. დენდროლოგიური და გამწვანებითი პროექტების მომზადება, დაგეგმარება, მართვა.
 4. ტყეების გაშენების და ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება
 5. კორპორატიული და საბითუმო გაყიდვები.
 6. მცენარეების ყიდვა-გაყიდვა, დარგვა და მონიტორინგი.
 7. სარწყავი სისტემების მონტაჟი.
 8. ხეების მოჭრა, გადაბელვა და გადარგვა.
 9. დაკიდული ბაღების და მწვანე კედლების ინსტალაცია.
 1. ფოთლოვანი, წიწვოვანი ხეების და ბუჩქოვანი მცენარეების შეკვეთა და ჩამოტანა ნებისმიერი ქვეყნიდან.
 2. დიდი ზომის და საუკუნოვანი დეფიციტური მცენარეების მოძიება და ტრანსპორტირება სრული მომსახურებით.
 3. დენდროლოგიური და გამწვანებითი პროექტების მომზადება, დაგეგმარება, მართვა.
 4. ტყეების გაშენების და ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება
 5. კორპორატიული და საბითუმო გაყიდვები.
 6. მცენარეების ყიდვა-გაყიდვა, დარგვა და მონიტორინგი.
 7. სარწყავი სისტემების მონტაჟი.
 8. ხეების მოჭრა, გადაბელვა და გადარგვა.
 9. დაკიდული ბაღების და მწვანე კედლების ინსტალაცია.

გალერეა

გვეწვიეთ